Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Gabinet Borowo CDiTN

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to zespół objawów wynikających z zaburzeń pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego (CUN). Sposób funkcjonowania dziecka z APD przypomina zachowanie i funkcjonowanie osób z niedosłuchem, czyli dziecko słyszy dźwięki, ale nie jest w stanie ich poprawnie przyswajać.

 

Przyczyny powstawania APD

Przyczyny powstawania APD dzieli się na: rozwojowe, nabyte i wtórne. Wśród nich wyróżnia się m.in.:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie podczas porodu,
 • infekcje, w tym neuroinfekcje, w okresie noworodkowym,
 • urazy OUN,
 • nowotwory OUN,
 • zatrucia toksynami,
 • długotrwałe i powracające stany zapalne uszu,
 • predyspozycje genetyczne,
 • nadmierna stymulacja wzrokowa i słuchowa przekraczająca możliwości odbiorcze dziecka, której źródłem są Internet, gry komputerowe, telewizja.

 

Co zalicza się do objawów APD?

 • trudności z rozumieniem mowy w hałasie, np. kłopoty w skupieniu się na głosie nauczyciela w klasie,
 • kłopoty z lokalizacją źródła dźwięku/głosu,
 • trudności w nauce pisania, czytania, języków obcych,
 • zaburzenia uwagi słuchowej,
 • nadwrażliwość na głośne dźwięki,
 • mylenie podobnie brzmiących głosek, sylab, wyrazów,
 • brak zdolności muzycznych,
 • trudności z wykonywaniem dłuższych poleceń,
 • kłopoty z utrzymaniem uwagi na konkretnych zadaniach, zwłaszcza przy obecności czynników rozpraszających,
 • kłopoty ze zrozumieniem treści dłuższej rozmowy lub opowiadania,
 • trudności z przechodzeniem od jednej czynności do kolejnej,
 • brak umiejętności tworzenia płynnych wypowiedzi.

 

Interaktywny trening słuchowy Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci (chociaż nie tylko), u których stwierdzono centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Trening stosuje się także u dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń, np. dzieci po przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha, dzieci ze stwierdzoną dysleksją lub z grupy ryzyka dysleksji, dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka (SLI), dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (LD), dzieci z wadami wymowy, dzieci z nadreaktywnością (ADHD) czy dzieci z zaburzeniami uwagi (ADD).

 

Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej znajduje się na liście ośrodków referencyjnych treningu Neuroflow ATS. Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 🙂

Udostępnij:

Zobacz posty o podobnej tematyce
Porozmawiajmy o terapii mowy dzieci

Na podstawie wywiadów z rodzicami podczas badań okazuje się, że wielu logopedów wciąż popełnia te same błędy. Błąd 1. Nierzetelna diagnoza. Skrupulatna diagnoza to podstawa

Porozmawiajmy o karmieniu dziecka

Wielu rodziców popełnia te same błędy. Błąd#1 Brak decyzji o podcięciu wędzidełka języka u dziecka. Bez podcięcia wędzidełka języka, Twój maluch będzie miał problemy ze

Dziękujemy za wiadomość.

Już wkrótce skontaktujemy się z Tobą!

Skip to content