Co obejmuje cennik diagnozy?

Diagnoza logopedyczna

(ocena zaburzeń artykulacji, diagnoza opóźnień w rozwoju mowy):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza neurologopedyczna pacjentów:

 • chorych neurologicznie (badanie zaburzeń mowy, wynikających z incydentu mózgowego, m.in. udaru, urazu lub nowotworu mózgu, chorób neurozwyrodnieniowych, np. choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, SLA, SM, choroby Huntingtona),
 • chorych onkologicznie, po nowotworach jamy ustnej i gardła, w tym resekcji i rekonstrukcji języka:
 • pacjentów z zaburzeniami głosu, wynikającymi z chorób bądź nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcji krtani (dysfonia, afonia).

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza neurologopedyczna noworodków i niemowląt

 (ocena budowy i funkcji narządów jamy ustnej, w tym wędzidełek warg, policzków i języka, ocena napięcia mięśniowego traktu ustno-twarzowego, ocena odruchów oralnych noworodkowych i niemowlęcych):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Konsultacja dotycząca żywienia niemowląt

(konsultacja w zakresie rozszerzania diety- ocena gotowości dziecka do rozszerzania diety i zaplanowanie procesu bądź jego weryfikacja, wskazówki dotyczące rozwoju umiejętności pokarmowych z uwzględnieniem strategii sensorycznych i żywieniowych):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza jąkania:

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Konsultacja pacjentów ortodontycznych

(ocena budowy i funkcji narządów jamy ustnej, przygotowanie do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Mamo! Tato! Rabat!

W przypadku zgłoszenia na badanie więcej niż jednego dziecka, na drugą i kolejną diagnozę otrzymujesz 50% rabatu 🙂

Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna 

Mowa to jeden z najważniejszych wynalazków. Wzniosła na wysoki poziom nasze zdolności komunikacji, przyczyniając się do istnienia cywilizacji. Bez mowy nie powstałyby narody, nie znalibyśmy własnej historii, nie rozwinęłaby się gospodarka. Niemożliwy byłby postęp nauki i technologii, który wymaga nie tylko ścisłej współpracy wielu ludzi, ale i dialogu między pokoleniami. Mowa jest kołem zamachowym wszelkiego postępu. To bezcenna umiejętność, bez której trudno funkcjonować. Warto pamiętać o tym, rozważając sens diagnozy logopedycznej. Cennik tego typu usług okazuje się niewygórowany w obliczu korzyści, jakich może dostarczyć terapia zaburzeń mowy.

Komu potrzebna jest diagnoza neurologopedyczna lub logopedyczna?

Wbrew obiegowym opiniom logopeda nie zajmuje się wyłącznie zaburzeniami rozwoju mowy u dzieci. Rzeczywiście, specjalista ten często pomaga małym Pacjentom w pokonaniu takich trudności, jak zaburzenia artykulacji czy jąkanie. Cennik logopedy obejmuje jednak znacznie szerszy zakres usług. Skierowane są one do wszystkichosób, które mają problemy z komunikowaniem się np. w związku z:

 • wadami wymowy,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • leczeniem ortodontycznym,
 • przebytym udarem lub urazem mózgu,
 • chorobami nowotworowymi w obrębie jamy ustnej,
 • chorobami neurozwyrodnieniowymi, np. chorobą Parkinsona.

Jeśli problemy komunikacyjne mają podłoże neurologiczne, pacjentom z pomocą przychodzi neurologopeda. Wybór odpowiedniego specjalisty jest kwestią trafnie postawionej diagnozy.

Co wpływa na cennik diagnozy logopedycznej ?

Diagnoza to początek każdego leczenia. Bez właściwego rozpoznania przyczyn i charakteru danego zaburzenia nie można podjąć bezpiecznej i skutecznej terapii. W stwierdzeniu tym znajduje się istotna część odpowiedzi na pytanie, na jakiej podstawie ustala swój cennik logopeda. Jego wsparcie to o wiele więcej niż godzina poświęcona Pacjentowi w gabinecie. To lata nauki i doświadczeń, które służą trafnej ocenie problemu i doboru środków pozwalających na jego rozwiązanie. Jeśli chodzi o dziedzinę, jaką jest neurologopedia, ceny uzależnione są dodatkowo od szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, jaką dysponuje specjalista.

Cennik diagnozy neurologopedycznej lub logopedycznej dotyczy niezwykle potrzebnej opieki specjalistycznej, która wymaga doskonałego przygotowania. W tym jednak nie zamyka się wartość świadczonych usług. Cena obejmuje szeroki zakres czynności, jakich podejmuje się logopeda. Należą do nich:

 • przeprowadzenie wywiadu z Pacjentem lub jego opiekunami,
 • analiza dostarczonej dokumentacji medycznej,
 • skomplikowane badanie Pacjenta i omówienie jego wyników,
 • sformułowanie zaleceń dotyczących ewentualnych badań dodatkowych,
 • stworzenie planu dalszej terapii, gdy Pacjent się na nią zdecyduje.

Okazuje się zatem, że koszt diagnozy logopedycznej jest relatywnie niewysoki w stosunku do wartości usługi. Co więcej, w przypadku takich dziedzin, jak logopedia czy neurologopedia, cena terapii przekłada się na wymierną wartość, jaką jest wyższa jakość życia dzięki poprawie zdolności komunikacyjnych.