Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

Dorosły u logopedy?

Rozwój mowy dzieli się na kilka etapów: okres melodii, wyrazu, zdania oraz swoistej mowy dziecięcej. Każdy z nich zakłada nabywanie kolejnych umiejętności językowych, które warto wspierać. Co można zrobić aby wspomóc pociechy w harmonijnym rozwoju umiejętności prawidłowego mówienia? Oto kilka wskazówek:

Dbaj o kontakt wzrokowy

Kontakt wzrokowy stanowi bazę komunikacji. Odbiorca, z którym podtrzymuje się kontakt wzrokowy lepiej odbiera komunikaty, więcej zapamiętuje z rozmowy. Tak samo wygląda to w przypadku dzieci. W momencie gdy wokół jest wiele dźwięków różnego pochodzenia, może być im trudno wyodrębnić, które słowa kierowane są do nich. Istotnym jest, by osoba, która mówi do dziecka dostosowała się poziomem wzrostu, aby mieć pewność, że kontakt wzrokowy został nawiązany.

Nazywaj przedmioty i zjawiska z najbliższego otoczenia dziecka

Opowiadanie o zjawiskach, wskazywanie na przedmioty znajdujące się dookoła w znaczący sposób wpływają na poszerzanie słownictwa zarówno biernego, jak i czynnego u dzieci.

Zadawaj pytania

Dzięki zadawaniu pytań dziecko będzie czuło się integralną częścią rozmowy. Motywacja do komunikacji to podstawa.

Daj dziecku czas na odpowiedź

Często zdarza się, że rodzic oczekuje od dziecka odpowiedzi od razu. Jeżeli reakcja nie pojawi się szybko, zaczyna sam odpowiadać na własne pytanie. Warto zaczekać chwilę, dziecko nie zawsze wie jakiego słowa użyć lub zastanawia się, czy na pewno dane pytanie jest do niego.

Postaraj się ograniczyć lub wyeliminować dystraktory  tj. telewizja, tablet, telefon

Wyżej wymienione urządzenia dostępne dla dzieci w nadmiarze negatywnie wpływają na rozwój lewej półkuli mózgu, co przekłada się na nieharmonijne nabywanie umiejętności językowych.

Dbaj o poprawność gramatyczną oraz składniową własnych wypowiedzi

Pamiętaj, dziecko bierze z Ciebie przykład. Zapamiętuje nie tylko słownictwo, ale i sposób jego użycia w zdaniu.

Korzystaj z możliwości wzięcia udziału w logopedycznych zajęciach profilaktycznych oraz w badaniach przesiewowych

Dzięki wskazówkom logopedy oraz badaniom przesiewowym można trwale wyeliminować trudności związane z rozwojem mowy już na samym jego początku. Jeżeli coś Cię niepokoi, zapytaj czy dane zjawisko odpowiada normie wiekowej dziecka. Pamiętaj, chłopcy nie zaczynają mówić później niż dziewczynki!!!!

Czytaj dziecku bajki

Czytanie nie tylko poszerza słownictwo, ale również trenuje umiejętność uważnego słuchania.

Zwracaj uwagę na wyrazistość własnych komunikatów

Sposób w jaki się wypowiadasz, w tym wyrazistość są kopiowane przez Twojego Malucha. To Ty Drogi Rodzicu jesteś jego pierwszym i najważniejszym nauczycielem.

Wprowadzając nowe słownictwo, upewnij się, że dziecko je rozumie

Aby mowa rozwinęła się prawidłowo, najpierw dziecko musi rozumieć o czym mówią dorośli. Intensywnie wyłapuje wszelkie nowości, aby potem zacząć ich używać samodzielnie i łączyć z desygnatami (odpowiednikami rzeczywistymi). Nie zawsze jest to dla niego łatwym zadaniem, dlatego warto cierpliwie odpowiadać na pytania: ‘Co to?’ ‘A po co?’, tak aby dziecko było pewne kiedy użyć danego słownictwa.

Weronika Dowżycka

Udostępnij:

Zobacz posty o podobnej tematyce
Porozmawiajmy o terapii mowy dzieci

Na podstawie wywiadów z rodzicami podczas badań okazuje się, że wielu logopedów wciąż popełnia te same błędy. Błąd 1. Nierzetelna diagnoza. Skrupulatna diagnoza to podstawa

Porozmawiajmy o karmieniu dziecka

Wielu rodziców popełnia te same błędy. Błąd#1 Brak decyzji o podcięciu wędzidełka języka u dziecka. Bez podcięcia wędzidełka języka, Twój maluch będzie miał problemy ze

Dziękujemy za wiadomość.

Już wkrótce skontaktujemy się z Tobą!

Skip to content