Badanie CAPD – centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego w praktyce

cropped-favicon-1.png

Badanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego – CAPD cieszy się coraz większą popularnością. Dlaczego? Otóż, świadomość zarówno wśród Rodziców, jak i pedagogów na temat przyczyn występowania trudności w nauce u dzieci wyraźnie wzrosła. Zaburzenia w koncentracji uwagi, problemy z nauką czytania i pisania, słabe rozumienie i zapamiętywanie poleceń przestały być utożsamiane z zaburzeniami rozwojowymi oraz dysleksją. Stało się tak za sprawą nowopowstałych metod ułatwiających proces diagnostyczny, ukierunkowanych na przetwarzanie słuchowe, w tym metodę Neuroflow, praktykowaną w Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą dotyczyć trzech aspektów:

– fonologicznego (pierwotna kora słuchowa lewej półkuli);

– uwagi (kora czołowa, ciemieniowa, RAS) oraz

– integracji  (ciało modzelowate, prawa półkula).

Kto najczęściej zgłasza się na badanie CAPD

            Na badanie najczęściej zgłaszają się Rodzice z dziećmi w wieku szkolnym, głównie w przedziale między 7 a 9 lat. Obserwuje się u nich przede wszystkim słabą koncentracją uwagi, łatwe rozpraszanie się, niechęć do nauki oraz zaburzenia słuchu fonemowego, objawiające się myleniem dźwięków, a co za tym idzie trudnościami w nauce czytania i pisania. Bardzo często zgłaszana jest również wrażliwość dzieci na hałas, w tym na dystraktory w postaci szumu, szelestu, tudzież wysokich, piskliwych tonów.

Jaki jest cel badania CAPD

            Celem badania jest weryfikacja przyczyny zaistniałych trudności oraz ukierunkowanie terapii na pobudzenie zaburzonych partii mózgu do pracy. Większość podtestów zawartych w arkuszu diagnostycznym wymaga użycia słuchawek. Wśród nich znajdują się: test reakcji słuchowej, test rozumienia mowy w szumie, test rozdzielnouszny liczbowy oraz test różnicujący wysokości dźwięków. Wyjątek stanowi test reakcji wzrokowej, który wykonywany jest jako pierwszy.

            Ilość podtestów wykorzystywanych  podczas diagnozy zależny jest od wieku osoby badanej. Na diagnozę metodą Neuroflow można się zgłaszać od ukończenia 4 roku życia. Badaniu poddawani są również nastolatkowie oraz osoby dorosłe. Wśród młodszych uczestników badania, u których potwierdzają się przypuszczenia co do zaburzeń przetwarzania słuchowego, często obserwuje się zmęczenie oraz frustrację. Ze względu na dość duże skupienie potrzebne do realizacji zadań oraz powtarzające się niekomfortowe dźwięki,  niekiedy wprowadza się krótkie przerwy między podtestami.

Trening Neuroflow jak przebiega ? 

            Trening Neuroflow podzielony jest na 3 etapy, z czego każdy zawiera 24 sesje online. Po każdym z etapów zalecana jest rediagnoza w celu monitorowania efektów oraz oceny dalszej potrzeby korzystania z Platformy. Praca odbywa się przy udziale Rodzica, który weryfikuje poprawność udzielanych przez dziecko odpowiedzi, w taki sposób, by dziecko nie wiedziało jaki wynik otrzymało. Sprzyja to podtrzymaniu motywacji do ćwiczeń.

            Rozpoczęcie treningu Neuroflow korzystnie wpływa na stymulację mózgu, uaktywnia zaburzone funkcje, dzięki czemu w rezultacie zmniejszają się trudności w nauce. Niejednokrotnie podnosi się również pewność siebie u dzieci, przez co poprawie ulega ich samopoczucie oraz kontakt z rówieśnikami.

Weronika Dowżycka

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Zobacz posty o podobnej tematyce
twarz aparat na zęby
SLI , czyli o Specyficznym Zaburzeniu Języka

SLI (ang. Specific Language Impairment), czyli specyficzne zaburzenie języka należy do grupy zaburzeń językowych o niezidentyfikowanej etiologii. Według badań, wśród dotkniętych tym zaburzeniem osób znajduje

Skip to content