Blog

twarz aparat na zęby
Weronika Dowżycka

SLI , czyli o Specyficznym Zaburzeniu Języka

SLI (ang. Specific Language Impairment), czyli specyficzne zaburzenie języka należy do grupy zaburzeń językowych o niezidentyfikowanej etiologii. Według badań, wśród dotkniętych tym zaburzeniem osób znajduje się 6-8% dzieci. Statystycznie SLI częściej występuje u chłopców. Termin SLI – zaburzeń rozwoju języka

Oliwia Kędzierska

Czy w terapii jąkania wczesnodziecięcego zawsze pracujemy wyłącznie z dzieckiem?

W terapii jąkania wczesnodziecięcego można zastosować metody pośrednie (współpraca z otoczeniem dziecka) oraz bezpośrednie (oparte na współpracy z maluchem). Jednym z programów terapeutycznych wykorzystujących metody pośrednie i bezpośrednie jest program Palin PCI (z ang. parent-child interaction). Jaki jest cel terapii jąkania

Pracujesz głosem? Te wskazówki mogą Ci się przydać
Oliwia Kędzierska

Jak wygląda terapia zaburzeń artykulacji (wad wymowy)?

Postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od potrzeb konkretnego pacjenta. Terapia zaburzeń artykulacji u każdego klienta może wyglądać inaczej. Najważniejszym celem w takiej terapii jest wyeliminowanie przyczyny wady wymowy. Nierzadko pracę z dzieckiem/ dorosłym zaczynamy od usprawniania narządów mowy, wypracowywania prawidłowego toru

Przyczyny powstawania wad wymowy
Oliwia Kędzierska

Niedokształcenie mowy o typie afazji

O niedokształceniu mowy o typie afazji mówimy wtedy, kiedy u dziecka obserwujemy utratę nabytych wcześniej umiejętności językowych i trudności w dalszym nabywaniu mowy na skutek uszkodzeń neurologicznych mających miejsce między 2. a 6. rokiem życia. Możemy wyróżnić trzy postacie tego

Weronika Dowżycka

Moje dziecko się jąka. Jak mogę mu pomóc?

Jąkanie pojawia się u około 90% dzieci w wieku przedszkolnym. W przypadku zdecydowanej większości stanowi zjawisko rozwojowe i przemija samoistnie. Mówimy wtedy o tak zwanej rozwojowej niepłynności mowy, która pojawia się na skutek gwałtownego skoku rozwojowego związanego z nabywaniem słownictwa

Dorosły u logopedy?
Weronika Dowżycka

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

Rozwój mowy dzieli się na kilka etapów: okres melodii, wyrazu, zdania oraz swoistej mowy dziecięcej. Każdy z nich zakłada nabywanie kolejnych umiejętności językowych, które warto wspierać. Co można zrobić aby wspomóc pociechy w harmonijnym rozwoju umiejętności prawidłowego mówienia? Oto kilka

Przyczyny powstawania wad wymowy
Weronika Dowżycka

Przyczyny powstawania wad wymowy

 Z roku na rok, wyniki logopedycznych badań przesiewowych wykazują wzrost zapotrzebowania na objęcie dzieci opieką logopedyczną. Statystycznie około 80% badanych dostaje takie zalecenie. Dzieje się tak ze względu na towarzyszące im wady wymowy, w tym te popularne, takie jak sygmatyzm

Nie mamy więcej artykułów....
Skip to content