Blog

Marcin Kozłowski

Porozmawiajmy o terapii mowy dzieci

Na podstawie wywiadów z rodzicami podczas badań okazuje się, że wielu logopedów wciąż popełnia te same błędy. Błąd 1. Nierzetelna diagnoza. Skrupulatna diagnoza to podstawa skutecznej terapii. Bez dokładnej oceny rozwoju mowy u dziecka, zebrania szczegółowego wywiadu z rodzicem, zastosowania

Marcin Kozłowski

Porozmawiajmy o karmieniu dziecka

Wielu rodziców popełnia te same błędy. Błąd#1 Brak decyzji o podcięciu wędzidełka języka u dziecka. Bez podcięcia wędzidełka języka, Twój maluch będzie miał problemy ze ssaniem a karmienie będzie bolesne i nieefektywne. Dziecko nienajedzone = dziecko złe. Błąd#2 Zła pozycja

Oliwia Kędzierska

Moje dziecko zaczęło się jąkać. Co dalej?

Pokonaj swój lęk… Kiedy dziecko zaczyna się jąkać, w głowie rodzica często pojawia się wiele pytań związanych z lękiem: Dlaczego akurat on/ona? Czy on/ona z tego wyrośnie? Gdzie popełniliśmy błąd? Czy czegoś się wystraszył/-a? Co mamy teraz zrobić?   Drogi

Oliwia Kędzierska

TOP 10 MITÓW NA TEMAT JĄKANIA

W temacie jąkania funkcjonuje wiele mitów. Jąkanie nie jest jeszcze w pełni poznanym zjawiskiem, jednak wiele kwestii zostało już udowodnionych w badaniach naukowych. Mimo to świadomość społeczna dotycząca jąkania jest bardzo niewielka, w związku z czym osoby z jąkaniem i

twarz aparat na zęby
Marcin Kozłowski

SLI , czyli o Specyficznym Zaburzeniu Języka

SLI (ang. Specific Language Impairment), czyli specyficzne zaburzenie języka należy do grupy zaburzeń językowych o niezidentyfikowanej etiologii. Według badań, wśród dotkniętych tym zaburzeniem osób znajduje się 6-8% dzieci. Statystycznie SLI częściej występuje u chłopców. Termin SLI – zaburzeń rozwoju języka

Oliwia Kędzierska

Czy w terapii jąkania wczesnodziecięcego zawsze pracujemy wyłącznie z dzieckiem?

W terapii jąkania wczesnodziecięcego można zastosować metody pośrednie (współpraca z otoczeniem dziecka) oraz bezpośrednie (oparte na współpracy z maluchem). Jednym z programów terapeutycznych wykorzystujących metody pośrednie i bezpośrednie jest program Palin PCI (z ang. parent-child interaction). Jaki jest cel terapii jąkania

Pracujesz głosem? Te wskazówki mogą Ci się przydać
Oliwia Kędzierska

Jak wygląda terapia zaburzeń artykulacji (wad wymowy)?

Postępowanie terapeutyczne uzależnione jest od potrzeb konkretnego pacjenta. Terapia zaburzeń artykulacji u każdego klienta może wyglądać inaczej. Najważniejszym celem w takiej terapii jest wyeliminowanie przyczyny wady wymowy. Nierzadko pracę z dzieckiem/ dorosłym zaczynamy od usprawniania narządów mowy, wypracowywania prawidłowego toru

Nie mamy więcej artykułów....
Skip to content