Blog

Oliwia Kędzierska

Czy w terapii jąkania wczesnodziecięcego zawsze pracujemy wyłącznie z dzieckiem?

W terapii jąkania wczesnodziecięcego można zastosować metody pośrednie (współpraca z otoczeniem dziecka) oraz bezpośrednie (oparte na współpracy z maluchem). Jednym z programów terapeutycznych wykorzystujących metody pośrednie i bezpośrednie jest program Palin PCI (z ang. parent-child interaction). Jaki jest cel terapii jąkania

Skip to content