Co obejmuje cennik diagnozy?

Diagnoza logopedyczna

(ocena zaburzeń artykulacji, diagnoza opóźnień w rozwoju mowy):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza neurologopedyczna pacjentów:

  • chorych neurologicznie (badanie zaburzeń mowy, wynikających z incydentu mózgowego, m.in. udaru, urazu lub nowotworu mózgu, chorób neurozwyrodnieniowych, np. choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, SLA, SM, choroby Huntingtona),
  • chorych onkologicznie, po nowotworach jamy ustnej i gardła, w tym resekcji i rekonstrukcji języka:
  • pacjentów z zaburzeniami głosu, wynikającymi z chorób bądź nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcji krtani (dysfonia, afonia).

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza neuropsychologiczna pacjentów:

  • chorych neurologicznie (badanie deficytów takich funkcji poznawczych, jak: pamięć, uwaga, funkcje wykonawczeczy funkcje wzrokowo-przestrzenne, wynikających z incydentu mózgowego,m.in. udaru, urazu lub nowotworu mózgu, chorób neurozwyrodnieniowych,npchorób neurozwyrodnieniowych, np. otępienia czołowo-skroniowego /FTD/, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, SLA, SM czy choroby Huntingtona).

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza neurologopedyczna noworodków i niemowląt

 (ocena budowy i funkcji narządów jamy ustnej, w tym wędzidełek warg, policzków i języka, ocena napięcia mięśniowego traktu ustno-twarzowego, ocena odruchów oralnych noworodkowych i niemowlęcych):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Konsultacja dotycząca żywienia niemowląt

(konsultacja w zakresie rozszerzania diety- ocena gotowości dziecka do rozszerzania diety i zaplanowanie procesu bądź jego weryfikacja, wskazówki dotyczące rozwoju umiejętności pokarmowych z uwzględnieniem strategii sensorycznych i żywieniowych):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza jąkania:

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Konsultacja pacjentów ortodontycznych

(ocena budowy i funkcji narządów jamy ustnej, przygotowanie do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego „Neuroflow”

(badanie objawów wynikających z zaburzeń pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego; ocena dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, którego funkcjonowanie przypomina zachowanie osób z niedosłuchem – dziecko słyszy dźwięki, ale nie jest w stanie ich poprawnie przyswajać):

*punktem początkowym wyznaczanej trasy jest gabinet przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdańsku

**wymagana możliwość połączenia z internetem

Mamo! Tato! Rabat!

W przypadku zgłoszenia na badanie więcej niż jednego dziecka, na drugą i kolejną diagnozę otrzymujesz 50% rabatu 🙂