Czy w terapii jąkania wczesnodziecięcego zawsze pracujemy wyłącznie z dzieckiem?

cropped-favicon-1.png

W terapii jąkania wczesnodziecięcego można zastosować metody pośrednie (współpraca z otoczeniem dziecka) oraz bezpośrednie (oparte na współpracy z maluchem). Jednym z programów terapeutycznych wykorzystujących metody pośrednie i bezpośrednie jest program Palin PCI (z ang. parent-child interaction).

Jaki jest cel terapii jąkania wczesnodziecięcego 

Najważniejszym celem terapii według programu Palin PCI jest zmniejszenie wpływu, jaki jąkanie wywiera na dziecko i jego rodzinę. Ponadto staramy się stworzyć warunki sprzyjające poprawie płynności w mowie dziecka a także zwiększamy świadomość i wiedzę rodziców na temat jąkania. Rodzice stają się partnerami logopedy w procesie terapeutycznym malucha. To rodzice są ekspertami od swoich dzieci i to rodzice (wraz z pomocą logopedy) wyznaczają cele terapii. W trakcie programu rodzice wraz z dzieckiem spotykają się z logopedą w gabinecie przez okres 6 tygodni z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu. Następnie przechodzimy na czas utrwalania nawyków w domu, który również trwa 6 tygodni. Po okresie utrwalania nawyków w warunkach domowych następuje okres tzw. monitoringu.

Program obejmuje wprowadzanie różnorodnych technik interakcyjnych i rodzinnych.

Strategie interakcyjne skoncentrowane są na zmianę w sposobie interakcji między rodzicami a dzieckiem. Wśród strategii interakcyjnych możemy wyróżnić:

  • umożliwienie dziecku przejmowania inicjatywy w zabawie
  • dostosowywanie języka do możliwości dziecka
  • zwracanie uwagi na tempo mówienia opiekunów
  • stosowanie pauz
  • wprowadzenie równowagi pomiędzy komentowaniem a zadawaniem pytań.

Strategie rodzinne natomiast skupione są na zmianie warunków istniejących w otoczeniu dziecka. Nierzadko wprowadza się zmiany w rytmie życia danej rodziny. Oprócz tego w zakresie strategii rodzinnych pracujemy nad radzeniem sobie z trudnymi zachowaniami dziecka (jeśli występują), uczymy się otwarcie mówić o jąkaniu w środowisku domowym, a także zwracamy uwagę na sen i budujemy poczucie wartości u malucha.

Indywidualne dobieranie strategii terapii

Należy jednak pamiętać, że strategie dobiera się do potrzeb konkretnej rodziny. Zadaniem neurologopedy jest tutaj podążanie za potrzebami rodziców dziecka. Nie wszystkie strategie będą wprowadzane w danej rodzinie.

Jeśli metody pośrednie okażą się w danym przypadku niewystarczające, logopeda wprowadza techniki oparte na bezpośredniej pracy z dzieckiem. Wśród tych technik możemy wyróżnić:

  • mowę żółwikową, polegającą na zwolnieniu tempa mówienia i przedłużaniu samogłosek
  • mowę samolocikową, której celem jest nauka delikatnego startu mowy
  • mowę autobusikową, której celem jest nauka stosowania pauz podczas mówienia.

Przedstawione wyżej techniki oparte na bezpośredniej pracy z dzieckiem utrzymywane są w nurcie mówienia bardziej płynnego. Należy jednak pamiętać, że terapię dzieci możemy prowadzić również z zastosowaniem technik z drugiego nurtu terapeutycznego (jąkanie bardziej płynne – więcej o tym w poprzednim artykule – TU MOŻNA DAĆ ODNOŚNIK DO MOJEGO POPRZEDNIEGO ARTYKUŁU).

 

Bibliografia

Kelman E., Nicholas A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Gdańsk: Harmonia Universalis

Udostępnij:

Zobacz posty o podobnej tematyce
Porozmawiajmy o terapii mowy dzieci

Na podstawie wywiadów z rodzicami podczas badań okazuje się, że wielu logopedów wciąż popełnia te same błędy. Błąd 1. Nierzetelna diagnoza. Skrupulatna diagnoza to podstawa

Porozmawiajmy o karmieniu dziecka

Wielu rodziców popełnia te same błędy. Błąd#1 Brak decyzji o podcięciu wędzidełka języka u dziecka. Bez podcięcia wędzidełka języka, Twój maluch będzie miał problemy ze

Dziękujemy za wiadomość.

Już wkrótce skontaktujemy się z Tobą!

Skip to content